Sacrė Coeur Bazilika Paryžius

išsiuvinėtas per 10 dienų, labai mielas darbas, visą grožį duoda BS
viršun
0 vartotojams patiko.